>Kapcsolat - http://www.layakriya.hu

DOGMATA PRŌTOKANŌNIKA/DOGMATA PRŌTOCANŌNICA

CRITĒRIA METAPHYSICO-TRĀDITIŌNĀLIA-RELIGIŌNĀLIA


1.

A Lét és a Tudat − lényegileg − egy és ugyanaz.

A »Tōtālitās« Létként is, Tudatként is, és elsősorban a kettő egységeként, sőt, azonossági egységeként is felfogható.

A Lét Tudati-Lét, a Tudat Létkénti-Tudat.

2.

A Tudati-Lét és Létkénti-Tudat a »Reālitās Obiectīva«, a »Reālitās Āctiōnālis« és a »Reālitās Subiectīva« (vagyis a Subiectum) együttes egysége.

A Tudat Centruma a Tudati Subiectum (Alany).

3.

A Tudat, a Tudati Lét, a Létkénti-Tudat hármas egysége (Obiecta, Āctiōnēs, Subiectum) a Subiectum-ban centrálódva jelent igazi és teljes egységet.

4.

A Subiectum végső-végtelen lényege szerint az Absolūtum Metaphysicum vagy Metaphysicum Absolūtum.

5.

A Metaphysicum Absolūtum vagy Absolūtum Metaphysicum és az Istenfeletti-Istenség egy és ugyanaz.

6.

A Metaphysicum Absolūtum − Absolūtum Metaphysicum, A Subiectum végső végtelen Lényege és az Istenfeletti Istenség egy és ugyanaz.

7.

A Tudati Subiectum Én-Önmagam (Ich-Selbst, Egōmet-Ipsum, ’Egōmper- Auton, ’Aham-Ātmā) vagyok.

8.

Én-Önmagam vagyok a Tudati-Lét, a Létkénti-Tudat Centruma és Subiectum-a, de a Centrumfelettisége és az egész Teljessége is.

9.

Én-Önmagam − lényegem szerint − vagy potentiāliter vagy āctuāliter Isten vagyok, de leglényegibb lényegemben Istenfeletti-Istenség.

10.

Létező vagyok a létezők között, ember vagyok az emberek között, (emberi) személy vagyok az (emberi) személyek között, de »sva-svatva«-ként (saját-sajátosságként, saját-személyiségként, saját-személyességként), legmélyebb-legmagasabb értelemben Én-Önmagamként (Én-Önmagamságként) egy vagyok, egyedüli-egyetlenegy.

A létezőknek »vanságuk« (»astitā«-juk) van, Saját-Személykénti-Én-Önmagamnak (»Sva-Svatvāham-Ātmā«–nak) »vansága« és »vagyoksága« van, vagy − pontosabban − Saját-Személykénti-Én-Önmagam »vanság« és »vagyokság« vagyok.

11.

Az »Absolūtum Metaphysicum« megvalósítása − voltaképpen − Én-Önmagamnak az »Absolūtum Metaphysicum« -kénti megvalósítását jelenti.

A Megvalósításfeletti-Megvalósítás beteljesítése, a Metaphysica-i Felébredés, a Metaphysica-i Ellobbanás, a Metaphysica-i Felszabadulás − Önmagam Metaphysica-i Megvalósításának a beteljesítése, Önmagam Metaphysica-i Felébredésének, Ellobbanásának, Felszabadulásának felel meg.

Ez csak úgy lehetséges, hogy ha a Lét − a létezői Lét és a létszerinti-lényegi Lét ( ideértve a ’kétféle’ Nem-Létet is) – valamint a Tudat potentiālis és āctuālis Teljessége egybeesik, − továbbá csak úgy, hogy a Tudat és a Lét Subiectuma − végső-végtelen lényege szerint − azonos Istennel, sőt, az Istenfeletti-Istenséggel is, s ezen is túllépve, csak úgy, ha Én- Önmagam vagyok a Subiectum, s ezen keresztül Minden.

12.

Az »Absolūtum Metaphysicum« vagy » Metaphysicum Absolūtum« Megvalósítása-Megvalósulása − akár Absolūtiō-nak, Redexvigilātiō-nak, Exvigilātiō-nak, Dēflammātiō-nak vagy Līberātiō-nak nevezem, mind Én-Önmagamra vonatkozik.

Én-Önmagamat redukálom Én-Önmagam, Én-Önmagam által, Én-Önmagamon keresztül, Én-Önmagamként Én-Önmagamhoz, Én-Önmagamba.

Ez a »reductiō« − lehetetlensége ellenére − mégis lehetséges. Ez az összes cél felett álló egyetlen Absolūt Cél.

DOGMATA PRŌTOCANŌNICA hangfelvétel

fel

vissza